Asecura Group

Szanowni Państwo,

Asecura Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością zajmuje się organizacją szkoleń. Więcej informacji na temat organizowanych przez nas szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce szkolenia.

Asecura Group Sp. z o.o. zajmuje się organizacją szkoleń wedle ustawodawstwa polskiego, w szczególności:

 • Kurs spawaczy we wszystkich metodach według norm europejskich EN 287-1 i ISO 9606-2 i innych,
 • Kurs operatorów urządzeń i maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
 • Kurs operatorów maszyn i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego na podstawie uzgodnionych programów szkoleń zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321),

Posiadamy uprawnienia:

 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Licencja na egzaminowanie spawaczy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • Atest Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na szkolenie i egzaminowanie spawaczy
 • Atest TÜV RHEINLAND (Niemiecki Urząd Dozoru) na szkolenie i egzaminowanie spawaczy
 • Atest TÜV SÜD (Niemiecki Urząd Dozoru) na szkolenie i egzaminowanie spawaczy
 • Akredytacja Kuratorium Oświaty
 • ISO 9001
 • Certyfikat Rzetelności (KRD)
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej